Header Ads

Sınıfını ve Okulunu Başarıya Ulaştıran Öğretmenlerin Özellikleri Nelerdir ?


Sınıfını ve  Okulunu Başarıya  Ulaştıran Öğretmenlerin Özellikleri Nelerdir ?

* Sınıfını ve okulunu seven öğretmenler bunun için de üzerilerine gereken sorumlulukları yerine getirirler .  Derse girmeden önce planlarını yaparlar ve bu plan doğrultusunda hareket ederler .
* Çalışmalarını öğrenci merkezli yaparlar .
* Dili  etkin kullanır , ses tonunu etkin kullanır .
* Aktif öğrenme ve öğretme ortamını ciddiyetle uygularlar .
* Sahip olunan  vizyon , misyon ve  stratejilerin  , öğrenci , veli ve  idare tarafından paylaşılmsını sağlarlar .
* Kendisinden  neler beklenildiğinin farkında olurlar ve ona göre kendilerini devamlı geliştirmek için çalışırlar, araştırmalarda bulunurlar .

* Yapılandırmacı yaklaşıma önem verirler .
* Çocuklara dersi öğretirken  ‘’ Çocuğa görelik ‘’  ilkesine göre hareket ederler .  Kısacası öğretim yöntem ve tekniklerine göre hareket ederler .
* Sınıfta pozitif ortam oluşturulmasını sağlar .

* Dersi  çeşitli yöntem ve teknikler ile ilgi çekici hale getirir .
* Her öğrencinin sahip olduğu  zeka düzeyinin farkında olur .
* İşini sever , öğrencileri koşulsuz sever .
* Öğrenme stillerini belirler .
* Genel kültür ve genel yetenek yönünden kendisini devamlı geliştirir.
* Güncel olaylardan haberdar olur .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)