Header Ads

İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz


İzmir İktisat Kongresi Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz  

İzmir İktisat Kongresi ( 17 Şubat- 4 Mart 1923 )
Lozan  Görüşmelerinin  kesildiği bir anda  İzmir'de farklı meslekten  katılımcılar İzmir İktisat Kongresi'ni  toplamıştır . Bu kongreye katılım  Mesleki Temsil  esası ile sağlanmıştır.  Çeşitli meslek guruplarından  bin yüz  otuz beş delege katılmıştır .  İzmir İktisat  Kongresi'nin  başkanlığı ise Kazım Karabekir  yapmıştır . İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik gelişmenin kendi emeğimiz ile   gerçekleşmesi gerektiğini  öne sürülmüş   ve  Misak-ı  İktisadi kabul edilmiştir .
İzmir İktisat Kongresi'nde şu kararlar alınmıştır :
* Milli bankalar ve kredi kurumları oluşturulacaktır .

* Teknik eğitim geliştirilecektir .
* Devletin temel yatırımları yapması sağlanacaktır .

* Yerli malı kullanımı sağlanacaktır .
* Anonim şirketlerin kurulması kolaylaştırılacaktır .
* Yer altı zenginliklerinin   belirlenmesi sağlanacaktır .
* İşçilere grev hakkı verilecek , sendika kurma hakkı verilecektir .
* Üretimde temel tüketim mallarına  öncelik verilecektir .* Toprağı olmayan çiftçiye  toprak verilmesi sağlanacaktır .
* İşçilerin çalışma  koşullarında düzenlemelere gidilecektir .
* Demir yolları inşaası bir programa bağlanacaktır .
* Yerli mallar  denizde ve karada ucuz tarife ile taşınacaktır .
* Ham maddesi yurt içinden olan  sanayi kolları kurulacak , yabancı  tekellerden kaçınılacaktır .
* Sanayiyi teşvik edecek yasalar çıkarılması sağlanacaktır .
* Önemli olan kuruluşlar millileştirilecektir .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)