Header Ads

Valinin Görevleri Nelerdir ?


Valinin Görevleri Nelerdir? Yazınız .

* Vali il özel idaresinin en  üst hiyerarşik amiridir .
*  Vali şehirde devlet  tüzel kişiliğini temsil eder .
* İlde kolluk yetkilerini kullanır .
* Törenlere katılır .
* Açılışlara katılır .
* Yabancı devlet temsilcileri ile  görüşmeler yapar .
* Genel emirler çıkarır .


* Sınır ülke idari makamları ile iletişime geçer.
* İldeki memurlar üzerindeki  yetkileirni kullanır .
* İl içindeki devlet tüzel kişiliği aleyhine olan  davalarda devlet tüzel kişiliğini temsilen yer alır .
* İl içindeki yerel yönetim birimleri üzerinde idari vesayet  yetkisini kullanır .Not : İllerin kaldırılması, isim ve merkez sınırlarının  belirtilmesi ve değiştirilmesi ancak kanun ile olur . İl idaresi üç bölümden meydana gelir . Bunlar ; vali, il idare şube başkanları ve  ve il idare özel kuruludur .

Not : Vali istisnai memurdur ve müşterek ( ortak ) kararname ile  atanmaktadır . Vali İç İşleri Bakanın önerisi , Bakanlar Kurulunun kararı ve  Cumhurbaşkanının  onayı ile resmi gazetede yayımlanarak atanır . Valinin atanabilmesi için  en az  orta okul mezunu olması gerekir . Yetki genişliğine sahip olan tek kişi validir . Vali ilde devleti , hükumeti ve  tüm bakanlıkları temsil eden bir kişidir .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)