Header Ads

Kutbeddin Şirazi ve Eserleri Hakkında Bilgi


Kutbeddin Şirazi ve Eserleri Hakkında Bilgi

Astronomi , matematik , tıp ve dini ilimler alanlarında alim olan Kutbettin Şirazi Hicri 634 , miladi 1236 yılında İran'da dünyaya gelmiştir . Tabip bir aileye mensuptur . Tıp ve din ile ilgili ilk öğrenimini babasından almıştır . Babasının ölümü üzerine henüz 14 yaşındayken babasının görev yaptığı hastanede onun görevini üstlenmiştir . Bu görevi esnasında İbn-i Sinanın El Kanun adlı kitabını okumuştur . 10 sene sonra bilimsel çalışmalara yönelmek amacıyla hastanedeki görevinden ayrılmıştır . 1260 yılında Meraga'ya giderek Nasiruddin-i Tusi'den astronomi ve felsefe üzerine dersler almıştır . Buradayken rasathanenin yapılma çalışmalarına katılmıştır Zic-i İlhani'nin hazırlanmasında katkıları bulunmuştur .


1267-1269 yıllarında Nasiruddin-i Tusi ile birlikte Horasan'a gitmiş Ali B. Ömer El Katib'den mantık ve felsefe dersleri almıştır . Daha sonra İsfahan'a geçti ve burada Emir Bahaed-din Muhammed El Cüveyni ve oğlu Şemseddin El Cüveyni'den büyük taltif gördü . Nihayet-ül İdrak adlı astronomi ile ilgili eserini Şemseddin El Cüveyni'ye ithaf etti . Daha sonra Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde bir süre kaldıktan sonra Konya'ya gelerek  buraya yerleşti . Mevlana ile görüştü ve Sadreddin Konevi'nin derslerine katıldı . 


Vezir Muinüddin Süleyman tarafından önce Sivas'a daha sonra da Malatya'ya görevli olarak gönderildi . Sivas'ta bulunduğu sırada Gök Medrese de ders verdi . Mısır Memluk Sultanına elçi olarak gönderildi . Bir süre Mısır'da kaldıktan sonra ülkesine dönüp Tebriz'e yerleşti ve ömrünün kalan zamanını bir mutasavvıf gibi geçirdi . 1311 yılında Tebriz'de vefat etti .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)