Header Ads

Karahanlılar Devleti'nin Kültürel Özellikleri


Karahanlıların  Devleti'nin Kültürel Özellikleri

*Karahanlılar (Afresiyapoğulları,  İlig Hanlar), Orta Asya'da kurulan  ilk müslüman Türk Devleti'dir .
*Bu devletin kurucusu  Kül Bilge Kadir Han'dır .
*Yönetici ve halk tamamen  Türklerden oluşur .
*Resmi dilleri Türkçedir .
*Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet kabul edilmiştir .
*Tamgaç Buğra Han zamanında  ilk Türk İslam medresesi olan  Semerkant Medresesi inşa edilmiştir .

* İlk Türk İslam yazılı  edebi eserlerini de Karahanlılar vermiştir.
* Dünya tarihinin ilk burslu öğrencilik sistemini Karahanlılar başlatmıştır.

* Ribat adında kervansaraylar  inşa etmişlerdir.
* Bilginleri korumuşlardır. Kaşgar ve Semerkant'ta  pekçok İslam bilgini yetişmiştir.
* Uygur alfabesini kullanmışlardır . Lehçelerine ise Hakani denir .
* Karahanlılar  düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır .
* Karahanlılar  Bimarhane denen ilk  hastaneleri inşa etmişlerdir .
* Ribat denilen kervansaraylar gazilerin  sığınak merkezi olarak kullanılmıştır .* Hükümdarlar halkına  eski Türk geleneğinde olan  Şölen denilen ziyafetler vermişlerdir .
* Kutadgubilig, Divan-ı Hikmet, Atabetü'l Hakayık, Divan-ı Lügat'ü Türk, Satuk Buğra Han destanı gibi önemli eserler bırakmışlardır .
* Türk islam mimarisine örnek eserler bırakmışlardır. ( Mezar-ı Şir Kebir Cami, Özkent Minare, Orta Türbe, Kuzey Türbe,  Ayşe Bibi Türbesi, Arap Ata Türbesi, Tirmiz Sarayı, Ribat-ı Melik,  Balaci Hatun Türbesi, Kışlak Hazara Cami, Semerkant Registan Türbesi vb.)

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)