Header Ads

Emeviler ve Abbasilerin Diğer Müslüman Toplumlara Bakış Açısı Nasıldır?

Emeviler ve Abbasilerin Diğer  Müslüman Toplumlara Bakış Açısı Nasıldır?

Emeviler  Devleti  Arap olmayan kişilere Mevali , köle demiştir . Yani ırkçı davranmıştır . Emeviler Arap milliyetçiliği yapmışlardır .  Bunun sonucunda da din kardeşliği , ümmetçilik duygusu zayıflamıştır . İslam Devleti'nde  ayaklanmalar çıkmıştır ve bu da Emevi Devleti'nin  yıkılışına zemin hazırlamıştır. 

Emeviler  Hazar Türkleri ve Türgişler ile savaş halinde olmuşlardır . Bu durum da  Türkler ve başka  toplumlarda İslam dininin yayılması yavaşlamasına neden olmuştur . Aşiretler arasında milli duygular  çoğalmıştır . 

Arap olmayan  Müslümanlarda ise  Emevi Devleti'ne  karşı Şuubiye  hareketi başlatılmıştır . Arap olmayan  Müslümanlarda Mevali politikasına karşı bilim ve kültür hızlanmıştır . İşte bu akımın adı Şuubiye'dir.

Abbasi Devleti Emevi Devleti gibi Mevali politikası gütmemiştir .  Barışçı olmuşlardır . Arap milliyetçiliği yapmamışlardır . Türkler devlet yönetiminin en üst kademelerinde yer alabilmişlerdir . Hoşgörülü oldukları için , ırkçılık yapmadıkları için Abbasilerde bilim hayatı da gelişmiştir . Emevilerde ise bilim hayatı fazla gelişmemiştir . Görüldüğü gibi Emeviler ırkçı davranmış , Abbasiler ise ırkçılık yapmamışlardır, hoşgörülü olmuşlardır. Bu durum da Abbasilerde kardeşlik duygusunun yayılmasını sağlamıştır .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)