Header Ads

2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet) Dönemi Teşkilatlanma Faaliyetleri Nelerdir ? Yazınız .

2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet) Dönemi Teşkilatlanma Faaliyetleri Nelerdir ? Yazınız .

* Fatih Sultan Mehmet zamanında  Kanunnamei-i Ali ( Fatih Kanunnamesi) Osman yayınlanmıştır . ( ''Devletin bekaası için kardeş katli caizdir'' )  Böylece merkezi otorite güçlendirilmek istenmiştir .
* Topkapı Sarayı yapılmıştır .
* Ayasofya Kilisesi Fetih  Camisine dönüştürüldü .
* İlk altın para  ( Sikke-i Hasene) bastırılmıştır .
* Şehzadelerin sancağa çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir .
* Padişah kızlarının , beylerbeyi ile evlendirilmeleri ve  padişah kızlarının eşlerinin beylerbeyi yapılması yasaklanmıştır .
 * Devşirmelerin yetiştirilmesi için Enderun Mektebi tamamen faaliyete geçmiştir .
* Divan başkanlığı sadrazama bırakılmıştır .
* Örfi hukuk kuralları yazılı hale getirilmeye başlanmıştır .  ( Kanunname-i  Ali Osman)
* İlk defa iltizam sistemi uygulanmıştır .

* Cülus bahşişi verme yasalaştı .
* Sahn-ı Seman Medreseleri ile  Tetimme Medreseleri açılmıştır .
* 2. Mehmet İtalyan ressam  Bellini'ye portresini yaptırmıştır .
* İlk defa müsadere sistemi uygulandı .
* Divan'da kazasker sayısı ikiye çıkarılmış , vezir sayısı ise dörde çıkarılmıştır .
* 2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet)  ''Avni'' mahlası ile şiirler yazmıştır .
*  2. Mehmet ünlü astronomi bilgini ve matematikçi olan Ali Kuşçu'yu  İstanbul'a getirtmiştir .
* 2. Mehmet  7 dil bilen çok bilgili , ilim sahibi bir padişahtır . Ayrıca  Batlomyas haritasını da 1466 tarihinde yeniden tercüme ettirmiştir .
* Divan'a nişancı atanmıştır .

Not : Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar da 2. Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir . Osmanlı Devleti'nde  sürekli elçi bulundurma  hakkı elde eden ilk Hristıyan devlet de Venedikliler olmuştur .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)