Header Ads

Türklerin İslamiyete Hizmetlerini Maddeler Halinde Yazınız.

Türklerin İslamiyete Hizmetlerini Maddeler Halinde Yazınız.

* Türkler İslamiyetin geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır .
* Türkler  Haçlılara karşı İslam alemini savunmuşlardır .
* Türkler Abbasi halifesini Şii baskısına karşı korumuşlardır .
* İslam medeniyetini geliştirmişlerdir .
* İslamiyetin hizmetine girmişlerdir .
* Türkler sanat ve mimarlık alanında İslam uygarlığını ileriye götürmüşlerdir .
*Birçok bilim insanlarının yetişmesini  sağlamışlardır .
* Türklerin İslam rönesansına büyük katkıları olmuştur .

* Türkler siyasi ve askeri alanlarda  İslamiyet'e çeşitli hizmetlerde bulunmuştur . Örneğin  ; Gazneli Mahmut İslamiyet'in Hindistan'a  kadar ulaşmasını sağlamıştır . Yani Türkler İslam dininin bayraktarlığını yapmıştır . İslam alemini her türlü iç ve dış tehditlere karşı Türkler korumuştur .
* Bizans Devleti'ne karşı İslam dünyasını korumuştur .
* Türkler İslam dünyasının koruyuculuğunu yapmışlardır .
* Moğollara karşı İslam alemini  korumuşlardır .


*  İslam dünyası Türklerin ettiği hizmetlerden dolayı dağılmaktan kurtulmuştur . Örneğin; Abbasiler döneminde  bir Türk komutan olan  Afşin , Babek isyanını bastırmıştır .
* Bilim , edebiyat ve sanat alanında İslam dünyasına fayda sağlamışlardır . Örneğin; Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk  tarafından Bağdat'ta Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Burda hem dini bilimlere ağırlık verilmiş, hem de pozitif bilimlere ağırlık verilmiştir.
* Farabi, Biruni, İbn-i Sina gibi bilim insanları İslamiyete çeşitli hzmetlerde bulunmuşlardır.


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)