Header Ads

Nizamülmülk'ün Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Nizamülmülk'ün Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

- Büyük bir devlet adamı olan Nizamülmülk Büyük Selçuklu hükümdarlarından Alparslan ve oğlu Melikşah'ın veziridir .
- İran'ın Tus şehrinde 1018 yılında doğmuş , Hasan Sabbah'ın fedailerinden bir Batıni tarafından 1092 yılında Nihavend'te şehit edilmiştir .
- Vezir olduğu 1064 yılından şehit olduğu 1092 yılına kadar kesintisiz olarak 29 sene boyunca Büyük Selçuklu Devleti'ne tam bir bağlılıkla vezirlik yapmıştır .
- Malazgirt Savaşı'nda başka bir vazifesi olması sebebiyle sefere katılamamış , bunun dışındaki tüm seferlere katılmıştır .
- Sultan Alparslan'ın ardından Melikşah'ın tahta geçmesi ve başkaldıran Selçuklu prenslerinin itaat altına alınmasında büyük bir başarı göstermiştir .


- Melikşah devri Nizamülmülk'ün başarılı hizmetleri sayesinde Selçuklular'ın en parlak dönemi olmuştur .
- Nizamülmülk dinine bağlı , adil , bağışlayıcı ve az konuşan bir yöneticiydi . Alimlere ve ilme büyük değer vermiş Kuşeyri , Cüveyni gibi alimlar gelince yerinden kalkıp onları karşılar ve tekrar otururdu . Ebu Ali Farimadi gelince ayağa kalkar onu kendi yerine oturturdu . Ayrıca Gazali'nin ilim öğretmesi için Nizamiye Mederesesi'ni yaptırmıştı .


- Melikşah ona "Atabek" unvanını vererek tüm devlet işlerinin yürütülmesinde onu yetkilendirmişti r.

- Nizamülmülk'ün devlet işleri ile ilgili görüşlerini , icraatlarını anlattığı "Siyasetname" adlı eseri bugün bile siyaset ile uğraşanların başvurduğu temel kitaplar arasındaki yerini korumaktadır . Bu eserin hiçbir ilave yapılmayan nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)