Header Ads

Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi

Kutadgu Bilig Hakkında Bilgi

- Kutadgu Bilig günüzmüz Türkçesi ile ifade edecek olursak "Mutluluk veren bilgi " anlamına gelmektedir .
- Karahanlı Uygur Türklerinden olan Yusuf Has Hacib tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a atfedilmiş ve sunulmuştur .
- Bu eserinden dolayı Tabgaç Buğra Han Balasagunlu Yusuf'a "hacip" yani "teşrifat nazırı" unvanını vermiştir .
- Kutadgu Bilig okuyana yol göstermesi amacıyla 1069-1070 yılları arasında yazılmıştır .
- Yusuf Has Hacip bu eserini insanların hem bu dünyada hem ahirette saadete erebilmeleri için yol gösterici olması gayesi ile yazmıştır .

- Bu eserde Yusuf Has Hacip ilimin öneminden de bahseder . Ona göre ilim gece karanlığında yanan bir meşale gibidir ve insanları aydınlatır . İşte bu sebeple ilime ve ilim adamlarına hürmet gösterilmesi gerektiğini söyler .
- Yusuf Has Hacip eserinde matematiğin de çok önemli olduğunu , her şeyin bir hesaba dayandığını ve bu sebeple matematiği bilenin yedi kat göğü avucunun içinde tutabileceğini söyler .
- Mesnevi türünde yazılan eser 6645 beyitten meydana gelmektedir . Ayrıca eserde beyitler arasına serpiştirilmiş mani şeklinde kafiyelenen 173 tane de dörtlük bulunmaktadır .- Eser dört sembolik kahramanın konuşmaları , tartışmaları şeklinde kaleme alınmıştır . Bu kahramanlardan Kün-Toğdı "kanun ve adalati", Ögdilmiş "aklı " , Ay-Toldı " saadeti " , Odgurmış ise "hayatın sonunu" temsil eder .
- Fergana , Kahire ve Viyana'da eserin üç nüshası bulunmaktadır .

- İslami dönem Türk edebiyatının ilk eseri olması , mesnevi tarzında yazılan ilk eser olması , siyasetname türünün ilk örneği olması gibi önemli özellikleri vardır . 

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)