Header Ads

Birinci Murat (Hüdavendigar) ( 1362 - 1389) Dönemi'nin Genel Özellikleri Nelerdir ?

Birinci Murat (Hüdavendigar)  ( 1362 - 1389) Dönemi'nin Genel Özellikleri Nelerdir ?

*1362 yılında Ankara tamamen alınmıştır .
* Sazlıdere Savaşı ile Edirne alındı ve başkent haline getirildi .
* Sırp Sındığı ( Sırpların kırıldığı savaş ) yapılmıştır . Bu savaş ilk Osmanlı Haçlı savaşıdır . Bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır . Böylece  Türklerin Balkanlardaki ilerlemleri hız kazanmıştır .
* Daha sonra ise Sırplar Çirmen Savaşı ile yenilmiştir . Yani Osmanlı yine kazanmıştır .
* 1387 yılında Osmanlı öncü kuvvetleri Bosnalı ve Sırplar tarafından Ploşnik'te yenilgiye uğratılmıştır . Osmanlı yenilmiştir .

* 1389 yılında Haçlıları yine Birinci Kosova Savaşı ile yendik .  Birinci Kosova Savaşı Osmanlı Devleti'nin büyük bir Haçlı ordusuna karşı kazandığı ilk zaferdir . Böylece Türk ilerleyişi devam etmiştir .

* Birinci Kosava Savaşı'nda Osmanlı Devleti  ilk kez top kullanmıştır .
* Birinci Murat savaş meydanında gezerken ,  Sırp olan  Miloş Obilic tarafından  hançerlenerek öldürülmüştür .
* Birinci Murat öldükten sonra yerine ise  Birinci Bayezid geçmiştir .
* Birinci Murat'ın  Bursa ve Kosova'da iki tane  türbesi vardır .
* İlk defa Anadolu Beylikleri Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne asker göndermiştir . Türk bayrağının şekli Birinci Kosova Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır .
* Tarihçi Gibbons  Birinci Murat için şunu demiştir : Birinci Murat Hristıyanlara Papalıktan daha iyi davranmış , daha hoşgörülü olmuştur ''.
* Edirne'nin alınması ile Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur . Buranın başına da Lala Şahin Paşa geçirilmiştir .
* İlk defa Kapıkılu Ocağı kurulmuştur .  Acemi , Topçu ve Yeniçeri Ocağı da bu ocağa bağlı olarak kurulmuştur .

* Veraset sisteminde ilk kez değişiklik yapılmıştır '' Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır '' anlayışı getirilmiştir .
* Divan teşkilatı daha da gelişirilmiştir .
* Veziriazamlık ,  defterdarlık ve  kazaskerlik makamları oluşturulmuştur .
* Sazlıdere , Sırpsındığı , Çirmen Savaşı , Birinci Kosova Savaşı ve Ploşnik yenilgisi bu dönemde yaşanmıştır .

* İlk defa pençik sistemi uygulandı .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)