Header Ads

Divanıhumayun Üyelerinin Görevleri Nelerdir ?

Divanıhumayun Üyelerinin Görevleri Nelerdir ?

 1) Veziriazam:
- Padişah vekilidir .
-  Hükümdar'ın mührünü taşır .
- Üst düzey bürokratları  atama ve azletme yetkisine sahiptir .
- Serdar- ı  ekrem  sıfatı ile orduyu komuta eder .
- Maaş olarak has topraklarının gelirinden alır .
- Padişah'tan sonra yürütme yetkisini kullanan en üst düzeydeki kişidir .
- İstanbul'un idaresinden  ve güvenliğinden sorumludur .
2) Nişancı :
-  Fermanlara  Tuğra çeker .
- Memurların özlük dosyasının tutulmasını sağlar .
- Mektup tercüme eder .
- Sarayın protokol kurallarını uygular ve saray bürokrasisini  idare eder .
- Fethedilen  yerlerin topraklarını  vergi gelirlerine göre sınıflandırır .
- Sarayın iç yazışmalarını ve dış yazışmalarını düzenler .
- Tapu ve kadastro kayıtlarını tutar .

3) Kazasker :
- Eğitim ve adalet işlerindne sorumludur .
- Birinci Murat döneminde oluşturulmuş bir makamdır .

- Kadıları ve Müftülerin atamasını yapar .
4) Kubbealtı Vezirleri:
- Devlet idaresindeki birçok işte görev almıştır bunun için tanımlanmış belli bir görevi yoktur .
- Veziriazam'ın verdiği görevleri yerine getirmişlerdir .
- Ordu komutanlığı da yapmışlardır .
- Gereksinim halinde  bir eyelette geçici olarak Beylerbeyliği görevi de yapmışlardır .
5) Defterdar :
- Maliye işleri ile ilgilenmiştir .
- Bütçeyi hazırlayan kişidir .
- Birinci Murat döneminde oluşturulmuştur .
- Hükümdar malının mutlak vekili ve onun temsilcisi defterdardır .
- Maliye bürokratlarının da atamasını yapar .
- Defterdarlık makamı 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır .
6) Kaptanıderya :
- Osmanlı Devleti'nde  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu olan kimsedir .
- İstanbul'un  denizler bölgesinin güvenliğinden sorumludur .
- Vezir rütbesine sahip olması durumunda Divanıhumayun toplantılarına katılabilmiştir .
7) Şeyhülislam :
- Alınan bir kararın dine uygun olup olmadığı hususunda fetva veren kimsedir .
- Protokol olarak sadrazama eşit kişidir .
- Müftü ve müderris atamalarını yapar .
- Divanıhumayun'a Kanuni Sultan Süleyman zamanında üye olmuştur .
- Müslüman kökenli olup medrese mezunudur .
8) Yeniçeri Ağası :
- Yeniçeri Ocağının başında olan kimsedir .
- İstanbul'un güvenliğinden sorumludur .
- Günümüzdeki Kara Kuvvetleri Komutanıdır .
9) Reisülküttap :
-  Divanıhumayun  kararlarının  ve fermanlarının  gereklerinin yapılması için  belgelerin sevkini yapan kişidir .
- Antlaşmalarda müzakareci olarak bulunmuştur .

- Dış işleri ile ilgilenmiştir .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)