Header Ads

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden Kök Türklerin hangi Türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Kök Türklerin Siyasi Hayatı ve Türkler başlıklı bir paragraf yazınız.

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden  Kök Türklerin hangi Türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırınız. Edindiğiniz  bilgilerden yararlanarak  Kök Türklerin Siyasi Hayatı ve Türkler  başlıklı bir paragraf yazınız.

* Kök Türk Devleti  Orta Asya'da kurulan  ikinci büyük Türk Devleti'dir . Ergenekon  destanına göre  bu devleti  Aşina (kurt) kabilesi kurmuş olup başkenti Ötüken'dir . Kök Türk Devleti  Sasaniler ile iş birliği yapıp  Akhunlara son vermiştir .  Daha sonraları  Kök Türk Devleti  Bizans ile işbirliği yapıp  Sasani Devleti'ne son vermiştir .
- Birinci Kök Türk Devleti'nin  hükümdarları : Bumin, Ko-lo, Mukan, Tapo, Talo, Pien.
- Doğu KöK Türk Devleti'nin hükümdarları :  İşbara, Tulon , Kimin, Şipi, Çulo, Kieli
-  Batı Kök Türk Devleti 'nin hükümdarları :  Tardu, Tong, Yabgu.

Birinci Kök Türk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan ülkenin doğusunu, İstemi Yabgu ise ülkenin batısını yönetmiştir. Kök Türk Devleti Çin ile de mücadele etmiştir. Birinci Kök Türk Devleti Çin ile de mücadele etmiş olsa da daha sonraları Çin'in hakimiyetine girip yıkılmıştır.

* İkinci Kök Türk Devleti ya da diğer adı ile Kutluk Devleti ise  680 yılında kurulmuştur. Çin'in egemenliği altında bulunan  Türkler isyan çıkarmıştır. Bu isyanın en önemlisi de Kürşad isyanıdır. Kürşad 39 arkadaşı ile ibrlikte  Çin sarayını ele geçirmek istemiş fakat bu girişiminde başarılı olamamıştır. Kürşad başarısız olsa da bağımsızlığın sembolü olmuştur. İkinci Kök Türk Devleti'ni kuran ise Kutluk  Kağan'dır. Kutluk devleti kurduğu için kendisine derleyen, toplayan anlamında  İlteriş denilmiştir. İlteriş Kağan,  Kapgan Kağan, Bilge Kağan İkinci Kök Türk Devleti'nin  hükümdarlarıdır. Bu devlet de Çin ile mücadele etmiştir. Kapgan Kağan Türkleri  bir bayrak altında toplamaya çalışmıştır. Kapgan Kağan' dan sonra başa  Bilge Kağan geçti. Bilge Kağan ülkeyi kardeşi olan Kültigin ile yönetti.  Vezir Tonyukuk da onlara devlet yönetiminde destek oldu. Bilge Kağan'dan sonra  ülkede siyasal istikrar bozuldu. Basmil, Uygur, Karluk Türk  boyları  Kök Türk Devleti'ne karşı ayaklandı. Bu ayaklanma sonucunda  Kök Türk Devleti yıkıldı ve yerine Uygur Devleti kuruldu.
2. Kök Türk Devleti'nin Özellikleri Şunlardır:
* Türk adı ile tarihte kurulmuş olan  ilk devlettir.
* Orta Asya'da kurulan ikinci Türk Devleti'dir.
* Parayı kullanan ilk  Türk Devleti'dir. ( Normalde parayı kullanan ilk Türk Devleti Türgişler deniliyordu fakat son yıllarda yapılan araştırmalarda parayı ilk kullanan devletin 2. Kök Türk Devleti olduğu ortaya çıktı.)
* Ergenekon ve Bozkurt destanları vardır.
* Türk tarihi ve edebiyatına ait  ilk yazılı eser olan  Orhon ya da Orhun Anıtları ( kitabeleri) bu devlete aittir.
*  Orhun Anıtları Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

* Kök Türk Devleti Orhon harfleri ile Türklere ait ilk milli alfabeyi  oluşturmuşlardır. Bu alfabeyi okuyan  ise Wilhem Tomsen'dir.

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)