Header Ads

Abbasiler , Arap Olmayan Müslümanlara Karşı Nasıl Davranmış Olabilirler ? Söyleyiniz .

Abbasiler  , Arap Olmayan Müslümanlara Karşı Nasıl Davranmış Olabilirler ? Söyleyiniz . 

 Abbasi Devleti Arap olmayan Müslümanlara karşı Emevi Devleti gibi ırkçı davranmamıştır . Abbasi Devleti Arap olmayan Müslümanlara karşı hoşgörü politikası gütmüş ve bu da bu da Abbasi Devleti'nin daha da güçlenmesini sağlamış ve devletin huzuru da daha çoğalmıştır . Türkler özellikle de Halife Mutasım  döneminde devlet yönetiminde  önemli makamlara getirilmiştir . Türklerin askeri karakterini korumak ve Türklerden yararlanmak için  Eşnas tarafından   Türkler için Samerra ordugah şehri kurulmuştur . Bir Türk komutanı olan Afşin Babek İsyanı'nı bastırmıştır .

Abbasi Devleti Barışçı bir devlet olmuştur .  Arap milliyetçiliği yapmamıştır , bilim hayatı gelişmiştir . Abbasi Devleti'nde mevali politkası ( Arap milliyetçiliği, ırkçılık) uygulanmamıştır .

Bu da  Arap  olmayan Müslümanların Abbasi Devleti'ne daha çok yakınlaşmasına neden olmuştur .
Not : Abbasi  Dönemi Bilimsel Gelişmeler ise şunlardır :
- Bağdat'ta büyük bir kütüphane kuruldu.
-  Şam ve Bağdat'ta  iki rasathane açılmıştır.
-  Pozitif bilimlere önem verildi , aklı ön planda tutan  Mutezile  düşünürleri himaye edildi, korundu.


- İslam tarihinde ilk medreseler kurulmuştur.
- Tercüme heyetleri oluşturuldu , Süryanice , Fransızca , Yunanca vb.  gibi eserler tercüme edildi .

- Bu dönemde yapılan bilimsel çalışmalar bu dönemin İslam rönesansı olarak adlandırılmasını sağladı .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)