Header Ads

Toplumsal Tabakalaşma Olmadan Toplum Yaşamı Olanaklı Olabilir Mi ?

Toplumsal Tabakalaşma Nedir ?

Bir toplumun güç ya da refah olarak bölümlenmesine ve bireyin bu bölümler içerisindeki konumuna toplumsal tabakalaşma adı verilmektedir . Tabakalaşma çoğunlukla sosyo-ekonomik bir kavram olan "sınıf " kavramı ile yakından ilişkilidir . Toplumsal tabakalaşma toplum yapısından farklı değildir ve farklı toplumlarda değişik şekillerde bulunabilir . Toplumsal tabakalaşma cinayet , mahkum nüfus artışı gibi sorunların temeli olarak gösterilebilir .

Toplumsal tabakalaşma soyut bir kavramdır ve hiçbir sınıf diğerinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır . Toplumsal tabakalar zamanla ve toplumdan topluma farklılık gösterebilir . Modern toplumlardaki tabakalaşmalar çoğunlukla ekonomik temellidir .  Toplum içerisinde her birey bir tabaka içerisinde yer alır .

Toplumsal Tabakalaşma Olmadan Toplum Yaşamı Olanaklı Olabilir Mi ?


İnsanlar beden olarak , zihin olarak ve daha birçok yönden farklı olduğu için mutlaka belli yönlerde ayrılmalar ve gruplaşmalar olacaktır . Yani toplum içerisinde sınıflaşmaların olması kaçınılmazdır . Mesele sınıflaşmaların bir üstünlük aracı olarak kullanılmasındadır .Yani ekonomik bir sınıflaşmada güçlü olan kesim çalışan kesimin emeğini sömürerek kendi gücüne güç katmaya çalışırsa bu toplum içerisinde kin ve düşmanlığa yol açar . Ama güçlü kesim çalışan kesimin haklarını gözetir onlara adaletli bir biçimde yaklaşırsa böyle bir toplumda sınıf ayrımı insanlar arasında düşmanlık oluşmasına sebep olmaz .

Kısacası sınıfsız bir toplum oluşturmak mümkün değildir ama sınıflar arası uyumu sağlamak ve adaleti tesis etmek mümkündür .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)