Header Ads

Türk Dil Kurumunun Kuruluş Amacı (1932) Nedir ?

Türk Dil Kurumunun Kuruluş Amacı (1932)

Türk Dil Kurumunun kurulma nedenler şunlardır :
- Türk dilinin ne kadar zengin bir dil olduğunu ortaya çıkarmak , kitaplardan çeşitli taramalar yapmak , halk ağzından derlemeler yapmak ,
- Dil alanında  araştırmalar yapmak ve  bunları yayımlamak ,
- Milli kültürü geliştirmek ,
- Türk dilini bilim dili haline getirmek ,
- Yabancı kelimelerin Türkçe  karşılığını bulmak ,
- Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak ,

- Türk Dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak , yabancı dil kurallarından ve kelimelerinden temizlemek ,
- Halk dili ve aydın dili arasındaki farklılığı ortadan kaldırarak toplumsal kaynaşmayı sağlamak ,

-  Konuşma ve yazı dili arasındaki farklılığı ortadan kaldırmaktır .

Atatürk Döneminde Dil Alanında yapılan Gelişmeler ise Şunlardır:
* 1928 yılında Dil Heyeti ( Encümeni) kuruldu.
* Hutbeler Türkçe olarak okunmaya başlandı.
*  Dil Encümeni tarafından İmla Kılavuzu hazırlandı.
* Türk Dil Kurumu kuruldu.
* Harf İnkılabı yapıldı.
* Soyadı olarak Türkçe kelimelerin tercih edilmesi teşvik edildi.
* 1929'da  Arapça ve Farsça  dersleri ders programlarından çıkarıldı.
* Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu.
* Güneş Dil Kuramı ortaya atıldı.
Not: Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı  Samih Rifat'tır.

Not: Türk Dil Kurumun açılması şu ilkeler ile ilgilidir :  Milli kültürün gelişimini hızlandırdığı için Milliyetçilik ilkesi ile, halk ve aydın kesim arasında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağladığı için Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)