Header Ads

Tımar Sisteminin Faydaları Çok Kısa

Tımar Sisteminin Faydaları Çok Kısa

- Tımar sistemi bayındırlık faaliyetlerini artırmıştır . Tımar sistemi ile tarıma kapalı alanlar tarıma açılmış , yapılan bu çalışmalar da üretim ve kalkınmayı sağlamıştır .
- Yerleşik yaşamı özendirmiştir . Osmanlı Devleti göçebe yaşam süren insanların  kullanmaları için toprak vermiş ve onların toprağa bağlı yaşamasını özendirmiştir .
- Tımar ya da diğer adı ile dirlik sistemi feodal yapının oluşmasını engellemiştir . Yani  toprağın mülkü devletin olduğu için kişiler toprak üzerinde egemenlik kuramamışlardır . Bu nedenle toprağa bağlı bir aristokratik güç oluşmamıştır .

- Tımarlı sipahiler kadılar tarafından denetlenmiştir . Bu denetlenmenin yapılmasının amacı ise keyfi uygulamaların yaşanmaması içindir .

- Tımar sistemi üretimde devamlılığı sağlamıştır .
- Topraktan elde edilen gelirler ile memur maaşları karşılanmış ve asker yetiştirilmiştir , yani toprak boş kalmamıştır .
- Tımarlı sipahi toprak gelirleri ile Cebelü denilen asker yetiştirmiştir . Bu da hazineden para çıkmasını engellemiştir . Dolayısıyla güçlü bir  taşra ordusunun oluşturulması sağlanmıştır .
- Tımar sistemi hazineye para girişi sağlamamış fakat hazineden de para çıkışını engellemiştir .
- Tımar sistemi sayesinde idare , maliye , askeriye ve güvenlik  alanındaki yönetim işleri kolaylaşmıştır .

- Üretimin aksamaması için Devlet köylü üzerinde yaptırım yetkilerini kullanmıştır .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)