Header Ads

1. TBMM'nin Çıkardığı Kanunlar Hakkında Bilgi

1. TBMM’nin Çıkardığı Kanunlar Hakkında bilgi

- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
-Ağnam Kanunu
- İstiklal Madalyası Kanunu
- Firariler Kanunu
-Saltanat’ın Kaldırılması Hakkında Kanun
 - İstiklal Marşı Hakkında Kanun
- Nisab – ı Müzakere Kanunu
 - Başkomutanlık Kanunu
- Hıyanet-i Vataniye Kanunu

- Gümrük Vergisinin Beş Kat Artırılması Hakkında Kanun
- Men-i Müskirat Kanunu ( Alkol kullanımını yasaklamıştır.)

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde oyun kağıtlarından alınan vergiler  artırılmış , çok uzun süren düğünler yasaklanmıştır .
- Men-i Müsrifat Kanunu (  İsrafı yasaklayan kanundur . )
Not:  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ilk kanun Ağnam Kanunu’dur . Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması Türkiye Devleti kurulduğunun kanıtıdır .
 Not : Birinci mecliste oluşan siyasal guruplar ise şunlardır:
* Halk Zümresi
* Müdafaayı Hukukçular ,
* Yeşilordu
* İttihatçılar
- Tesanüd
* Islahatçılatr
* İstiklalciler
* Muhafaza – yı Mukaddesatçılar  gibi siyasi guruplar Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan guruplardır.


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)