Header Ads

SWOT Analizi Nedir ? SWOT Analizi Örneği

SWOT Analizi Nedir ? SWOT Analizi Örneği

SWOT analizi İngilizce Strenghts ( güçlü yönler ) , Weaknesses ( zayıf yönler ), Opportunities ( fırsatlar ) , Threats ( Tehditler )   kelimelerinin ilk harflerinin alınması ile oluşturulan bir kısaltmadır .

SWOT analizi bir proje ya da ticari girişime başlarken girişimin başarıya ulaşma adına güçlü yönlerini , zayıf yönlerini , iç ve dış fırsatlar ile tehditleri belirlemek adına yapılan stratejik bir tekniktir . Bu teknik ile bir projeye başlarken başarı ya da başarısızlığı ön görmek amaçlanır . Harward Üniversitesi profesörlerinden Christensen , Guth, Learned ve Andrews tarafından 1960'lı yıllarda geliştirilmiş bir tekniktir .

SWOT analizi bir proje ya da ticari girişimin başarılı olmasının önündeki tehditleri belirleme , fırsatları değerlendirme , projenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak gerekli tedbirleri alma imkanı sunar .

SWOT analizi sonucunda şu sonuçlar elde edilebilir :
- Güçlü taraflar üzerine gidilerek avantaj sağlanabilir .
- Zayıf yönler belirlenerek karşılaşılabilecek sorunlar önceden tespit edilebilir .
- Çevredeki tehditler bertaraf edilerek fırsata dönüştürülebilir .

SWOT Analizi Örneği

Güçlü Yönler
1. Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güven , sevgi ve saygının kuvvetli olması
2. Okul binasının yeni olması ve fiziksel imkanların yeterliliği .
3. Öğrencilerin okula ulaşımlarının kolay olması .
4. Sportif ve sosyal faaliyetlere istekli bir öğrenci grubu olması .

Zayıf Yönler
1. Binanın çok geniş olması ve yeterli güvenliğin sağlanamaması .
2. Fen Labaratuvarına ait materyallerin yetersiz olması .
3. Sınıfların kalabalık olması .
4. Bahçe duvarlarının yetersiz olması .

Fırsatlar :
1. Okulun merkezde olması
2. Okulun yanında bir oyun parkı bulunması .
3. Öğretmen kadrosunun yeterli oluşu .
4. Okulun iyi bir şöhretinin olması .

Tehditler  :
1. Yurt dışında sürekli öğrenci gelmesi ve bu öğrencilerin Türkçe bilmemesi
2. Öğrencilerin çıkış saatlerinde trafiğin cadde üzerinde yoğunlaşması
3. Çevreye karşı duyarlı olunmaması .
4. Velilerin ilgisizliği .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)