Header Ads

Orta Asya'nın Coğrafi Koşullarının Türklerin Yaşam Tarzlarına Etkileri Kısaca

Orta Asya'nın Coğrafi Koşullarının Türklerin Yaşam Tarzlarına Etkileri Kısaca

Orta Asya'nın coğrafi koşullarının Türklerin yaşamlarına etkilerine geçmeden önce Orta Asya'nın coğrafi özelliklerinden kısa bir biçimde bahsedelim :

- Orta Asya çöl ve bozkırlarla kaplıdır .
- Karasal iklim hakim olması sebebiyle yazları çok sıcak ve kurak , kış aylarında ise aşırı soğuk ve serttir .
- Orta Asya çevresi büyük dağlarla çevrili bir bölgedir .

Orta Asya'nın Coğrafi Koşullarının Türklerin Yaşam Tarzlarına Etkileri Kısaca
Yukarıda belirtilen özellikler Türkleri şu şekilde etkilemiştir :

- Ağır şartlara sahip olan bu iklim koşulları Türklerin tarımdan ziyade hayvancılık ve ticaret ile uğraşmasına neden olmuştur .
- Orta Asya'nın zor şartları Türklerin savaşçı bir karakterde olmalarını ve her daim göçe hazır olmalarını sağlamıştır .
- Çok geniş hayvan sürülerine otlak alanlar ve sulak alanlar bulabilmek için devamlı göç etmek zorunda kalmışlardır .
- Coğrafi koşullar sebebiyle sürekli göçebe bir hayat sürdüren Türkler Orta Asya'da çok fazla kalıcı eser bırakamamıştır .Orta Asya Neresidir ?


Orta Asya’nɩn sɩnɩrlarɩ; Doğuda Kingan Dağlarɩ, Batɩda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağlarɩ, Kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanɩr. Taklamakan, Kɩzɩlkum, Karakum çölleri bu bölgede yer alɩr. Tanrɩ Dağlarɩ Orta Asya’da bulunur. Amu Derya Ve Sri Derya, Orhun ve Selenga ırmakları bölgede bulunur.

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)