Header Ads

Kükürtün Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir ?

Kükürtün Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir ?
Kükürt bir madensi olarak nitelendirilir yani bir madenin tüm özelliklerini taşımamaktadır . Kükürt ısı ve elektriği iletmemektedir . Billursu yapıda sarı , parlak , katı bir yapısı vardır . Dünya üzerinde  fazla  bulunmaz . Buna karşın kullanım alanı çok geniştir . Kauçuğun kükürtlenmesinde , sülfürik asidin hazırlanmasında, tarım ilaçlarında ,  boyaların ve kimyasal maddelerin yapımında kullanılır . Canlıların yaşamı için vaz geçilmez bir öneme sahiptir .

Kükürt Nerelerde Bulunur?
Serbest biçimde ;
-Sicilya ve Amerika'da   yeraltındaki tortul kayalar içinde birikmiştir (kükürt madeni) . Deniz dibine çökmüş olan  kalın alçıtaşı (jips) katmanlarının dönüşümüyle meydana gelmiştir .
-Faaliyetleri biten yani sönen yanardağların  kraterleri dibinde bulunur. (kükürtatar)
Bileşik olarak;
-Kükürtlü sular denilen kaynarca sularında ,
-pirit, blend , galen  vb. metal sülfürlerinde
-albümin, kıl , boynuz vb.  organik maddelerde
-kırk tür madende bulunur.

Kükürt Nasıl Elde Edilir?
Yer altı kaynaklarında bulunmakta olan kükürt saf değildir . Kil , alçı , kireç taşı gibi çeşitli madenlerin içerisinde karışmış halde bulunur ve çeşitli yöntemler kullanılarak ayrılır .
Türkiye’de Kükürt
Isparta Keçiborlu Türkiye'deki büyük kükürt işletmelerinin olduğu bölgedir . Tuvönan denilen kükürt cevheri galeri ve tünellerle ulaşılan ocaklardan alınmaktadır .
Kükürtün Ülke Ekonomisine Katkısı
- Kaldırım taşlarının döşenmesi esnasında dayanıklılığı artırmak ve eritici unsurlara karşı direnci artırmak için %30 oranında kullanılmaktadır .
- Gübre yapımında kullanılmaktadır .
- Hiç sönmeyen kükürtlü ampul yapımında kullanılır .

Kükürt üretimi ülkemizde ancak iç ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir . Hatta ihtiyaçların tamamını karşılayamadığı için ithal edilen bir madendir .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)