Header Ads

İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar Nelerdir ?

İslam Dünyasında Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar Nelerdir ?

İslam dünyasında derin ayrılıklara ve anlaşmazlıklara neden olan olayları şu şekilde sıralayabiliriz :

- İslam dünyasında ilk ayrılık ve anlaşmazlık Hz. Muhammet'in vefatından sonra ortaya çıkmıştır . Bir kısım Hz . Ali'nin halife olmasını , bir kısım Müslümanlar Hz. Ebubekir'in halife olmasını , bir kısım Müslümanlarda halifeliğin ensar arasından olması gerektiğini düşünüyordu. İslam dünyasındaki ilk ayrılık bu oldu .

- İkinci ayrılma noktası ise Sıffin Savaşı , Hakem Olayı ve Nehrivan Savaşı'dır .- Üçüncü ayrılma noktası ise Kerbela Olayı'dır . Kerbelâ Savaşı ya da Kerbela katliamı, 10 Ekim 680'de, günümüzde  Irak sınırları içindeki Kerbelâ vilayetinde , Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir kuvvet  ile Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu arasında meydana gelmiştir . Kerbela olayı ile Hz. Muhammet'in torunları şehit edilmişti .

Bu olaylar İslam dünyasındaki ayrışmaların ve ilk kırılmaların temelini oluşturmuştur .


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)