Header Ads

Harezmi'nin Hayatını Kısaca Araştırıp Yazın

Harezmi'nin Hayatı Kısaca

Harezmî, coğrafya , matematik ve astronomi alanlarında eserler veren ilk kez cebir alanında eser vermiş müslüman Türk bilim adamıdır ve XI. Yüzyılda yaşamıştır . Harezmî , Harezm 'de 780 yılında dünyaya gelmiştir . İlim öğrenmek için dönemin bilim merkezi olan Bağdat'a gitmiştir . Bağdat’taki Darülhikme adı verilen bilim merkezinde  görev yapan Harezmî, matematik, coğrafya ve astronomi alanında kıymetli çalışmalar gerçekleştirmiştir .
Harezmî, ilk kez , birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik yöntemle ; bir bilinmeyenli denklemleri de matematiksel  ve geometrik yöntemlerle çözmenin kural ve tekniklerini bulmuştur . Sıfır rakamını matematikte ilk kullanan bilim adamıdır .
Dünyanın  çapına ilişkin  hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında anlattı . Bu kitabında , Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik cetvellerindeki eksik ve hataları da düzeltti . Güneş ve ay tutulmasına ilişkin  incelemelerini derlediği  Zîcü’l-Harezmî isimli  eserinde ise, astronomi için lazım olan  trigonometri bilgi ve cetvellerini de açıkladı . Harezmî, 850 yılında Bağdat’ta hayata gözlerini yumdu . Üç oğlu bulunan Harezmi'nin oğullarının üçü de de matematik alanında  ciddi çalışmalarıyla bilinmektedir .

Harezminin Eserleri:

Harezminin coğrafya , matematik ve astronomi alanlarında yazmış olduğu eserlerinden en bilinenleri ve en önemli olanları şunlardır :

* Kitab fil Hisab:
* Kitabu Cedavilin Nücûm ve Harekatiha
* Kitabul Muhtasar fil-Hisabil Hindi:
* Kitabül Muhtasar fi Hisabil Cebri vel Mukabele:
* Kitabun fil Coğrafya,
* Kitabün fil Hisab vel Hendese vel Mûsiki,
* Kitabun fit Tarikati Marifetil Vakt bi Vesatatiş Şems,
* Sun'il Usturlab,
* Kitabun fil Cem'ivet Tarh,
* Kitabut Tarih,
* Kitabu Sûretil Erdi ve Coğrafiyyetiha,
* Kitabül Macisti,
* Kitabu Zicil Harezmi,
* Kitabu Takvimil Büldan 

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)