Header Ads

Bir Ülkenin Ekonomisinin Başka Devletlerin Elinde Bulunması Ne Gibi Olumsuzluklara Sebep Olabilir ?

Bir Ülkenin Ekonomisinin Başka Devletlerin Elinde Bulunması Ne Gibi Olumsuzluklara Sebep Olabilir ?

Ekonomi bir ülkenin tarım , hayvancılık , sanayi vb. alanlarda üretim ve tüketim faaliyetlerinin tamamını ifade eder . Ekonominin iyi olması ülkede refah seviyesinin yüksek olmasını ifade eder . Ekonomik yönden güçlü olan devletler sosyal , siyasal , askeri vb. her alanda güçlü olmaktadırlar .

Ekonominin güçlü olması yukarıda belirttiğimiz gibi önemli avantajlar sağlamaktadır . Ekonominin güçsüz olması ya da başka devletlerin elinde olması o ülke için bağımsızlığını yitirme anlamına gelir .

Tarihimizden birkaç örnek vermek gerekirse mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar ülkemiz zayıfladığı zaman bize çok olumsuz etkiler yapmıştı . Bu ayrıcalıklar sayesinde Batılı devletler ülkemizi bir Pazar haline getirmişler ve kendi üreticimiz ürünlerini satamaz hale gelmişti . Yani bizim topraklarımızda yabancılar zenginleşirken biz fakirledik . Başka bir örnek ise Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ekonomi bozulmuş ve borçlar ödenmemişti . Bu yüzden Batılılar ülkemizde Düyun-u Umumiye adı verilen bir kuruluş oluşturarak Osmanlı devletinin tüm ekonomisini ele geçirdiler . Bunun sonucunda istedikleri gibi vergi toplar , devletin ekonomik kaynaklarına el koydular ve bu yüzden devlet iflasın eşiğine getirildi . Cumhuriyet döneminde de IMF adlı kuruluş aracılığyla ekonomimiz bir dönem Avrupalı devlet tarafından yönlendirilmeye çalışıldı .


Bir ülkenin bağımsız olması için ekonomisinin de bağımsız olması gerekir . Bunu sağlayamayan devletler başka devletlerin açık pazarı haline gelir .

Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)