Header Ads

Kekemelik Nedir ? Sebepleri Nelerdir ?

 Kekemelik Nedir ?

     Kekemelik genetik, psikolojik, çevresel vb. etkenlerle ortaya çıkan, çocuklukta geçirilen ateşli hastalıklarla tetiklenen konuşmanın akıcılığında bozukluk olarak tanımlanan bir sorundur. Akıcılıkla ilgili bozukluklar seslerin, hecelerin ya da kelimelerin tekrarlanması; kelimeleri telaffuz ederken uzatma; kelimeler arasında duraklamalar yapma gibi şekillerde kendini gösterebilir. Kekemelik sorunu olanlarda telaffuz sıkıntısından dolayı vücut ve yüz hareketlerinde anormallikler de görülebilir.  Konuşma sırasında konuştuklarından çok konuşma şekline dikkat edildiğini fark etmeleri beraberinde kaygı ve utangaçlık getirdiğinden dolayı kekelemelerde artış gözükür. Kekemelik sorunu olanların kalabalık olmayan ortamlarda, kendini güvende hissettiği ortamlarda, şarkı söylemek gibi sevdiği aktiviteleri yaparken daha az kekeledikleri görülmektedir.

Kekemeliğin Nedenleri

    Kekemeliğin nedenleri konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kekemeliğin nedenleri ve açıklanması konusunda ileri sürülen belli başlı görüşler şu şekildedir:
1.Kekemeliğin yapısal bir sorun olduğunu ileri sürenlere göre bazı insanlar kekemeliğe bedensel ve nörolojik olarak yatkındırlar. Çevre bu yatkınlığı tetikleyecek eylemlerde bulunduğu taktirde ortaya çıkar, çevre kekemeliği tetikleyecek ortamlardan uzaksa kekemelik yaşamadan bu dönemi atlatır.
2. Bazı Ruh bilimciler kekemeliği kişisel bozukluk olarak görürler ve kişinin benlik algısı ile çatışması sonucu ortaya çıktığı görüşündedirler.
3. Kekemelik sorunu yaşayanların sosyal, bedensel, nörolojik ve kalıtım açısından diğer bireylerden hiçbir farkı olmadığını düşünenler kekemeliği öğrenilmiş bir davranış olarak açıklamaktadır.
4.  Bazı uzmanlar ise tek bir nedenden ziyade yukarıdaki sayılan sebeplerden birkaçının bir araya gelerek kekemeliğin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını düşünmektedir.

Kekemeliğe Sebep Olabilecek Durumlar

- Herhangi bir hayvan vb. şeyden aşırı korkma
- Aile içerisinde baskıcı tutum sonucu çocuğun tedirgin ve kaygılı olması, konuşmaktan çekinmesi
- Çocukluk döneminde geçirilen ateşli hastalıklar
- Evde yaşanan aile içi sıkıntılar ve şiddet
- Kekeleyen birini taklit edip alışkanlık haline getirme
- Kıskançlık vb. psikolojik sorunlar


Kekemelik Hastalık Mıdır ?

Kekemelik bir hastalık olarak tanımlanamaz. Nasıl ki yaşadığımız birçok hastalığın çeşitli belirtileri varsa kekemelikte iç dünyamızdaki sıkıntılı süreçlerin dışa yansımasıdır. Şöyle düşünelim: hepimizin korktuğu, utandığı ya da kaygı duyduğu zamanlarda kekelediği olmuştur. Bizlerdeki bu durum geçici iken yaşanan travmanın ağırlığına göre bazılarında kalıcı olmaktadır. İşin ehli uzmanlara başvurulduğu taktirde uygun terapi yöntemleri belirlenerek çözülebilen bir sıkıntıdır. 


Hiç yorum yok

"Yorum yaparken kullanıcı "Anonim" seçilerek mail adresi vb. bilgilerinizi yazmadan yorum yapabilirsiniz . Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi de unutmayın :-)